Rezervace

Platební podmínky:

Úhrada za pobyt je zasílána vždy předem v okamžiku rezervace na základě zaslání potvrzení o rezervaci s vyznačeným číslem účtu a variabilním symbolem.

Storno podmínky:

doba 30 dnů před datem 50%

doba 10 -30 dnů před datem 75%

doba 10 dnů před datem 100%